Spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego oraz prywatnego z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Kosowa oraz Serbii

W dniu 13 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Podegrodziu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora publicznego oraz prywatnego z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Kosowa oraz Serbii z Wójtem Gminy Podegrodzie, Panią Małgorzatą Gromala. Panel dyskusyjny umożliwił zebranym zabranie głosu oraz omówienie szans stojących przed państwami krajów bałkańskich, niebędących Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz potencjalnych form współpracy transgranicznej. Zgromadzeni przedstawiciele wyrazili chęć dalszej współpracy m. in. wdrażania innowacji w zakresie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obsługi Dokumentów, pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych, wymiany doświadczeń na polu biznesowym oraz potencjalnych form współpracy transgranicznej. Spotkanie połączono z wizytacją kluczowych inwestycji Gminy Podegrodzie.

Tagi