OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE o sprzedaży drewna pozysknego z wycinki drzew z mienia gminnego

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że będzie posiadać do sprzedaży drewno pozyskane z wycinki drzew:

•    lokalizacja – działka o nr ew. 80 położona w miejscowości Rogi,

•    gatunek drewna – dąb szypułkowy.

Ilość drewna oraz cena jednostkowa brutto za 1 m3 w zł będą oszacowane dopiero po dokonaniu wycinki drzew.

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o zgłaszanie się w tutejszym Urzędzie Gminy w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 3, celem zapisania się na liste chętnych, w terminie do 25 września 2017 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 18 448 49 59.

Zastrzega się, że o sprzedaży drewna będzie decydować kolejność z listy zgłoszeń.

Tagi