Ankieta - Odnawialne Źródła Energii

Termin: do 22 sierpnia 2017 r. 

Nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców, chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z Gminą Podegrodzie wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do dnia 22 sierpnia br. w formie elektronicznej na adres e.janur@podegrodzie.pl lub osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie opisanymi w prezentacji dostępnej na niniejszej stronie

Ankieta.pdf

Prezentacja_OZE.pdf

Tagi