Projekt Wolontariacki "Na dobry początek"

PROJEKT  WOLONTARIACKI "Na dobry początek"

„Festiwal Aktywności”

 

Szkoła Podstawowa w Podegrodziu zakwalifikowała się do projektu „Na dobry początek” realizowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza. Projekt ma na celu wdrożenie i rozpowszechnienie działań o charakterze wolontarystycznym wśród uczniów szkół podstawowych subregionu sądeckiego. W związku z powyższym w szkole powstał Szkolny Klub Wolontariatu o nazwie „Klub pozytywnie nakręconych”. Klub tworzy piętnastoosobowa grupa uczestników projektu z klas V -VI. Wolontariusze podejmują liczne działania zarówno w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Jednym z działań wynikających z planu było zorganizowanie „Festiwalu Aktywności”. 

 Wolontariusze wraz z opiekunami mgr I. Sasak i mgr A. Karpierz zaprosili 9 czerwca 2017 roku w mury swojej szkoły Przedszkolaków z Gminnego i Niepublicznego Przedszkola wraz z wychowawcami na „DZIEŃ OTWARTY”. Celem wizyty było zapoznanie dzieci  z budynkiem szkolnym i jej pracownikami oraz atmosferą pracy panującą w szkole.

Spotkanie rozpoczęły Dyrektor Szkoły pani K. Dąbrowska oraz Wicedyrektor pani M. Liber. Następnie przedszkolaki obejrzały prezentację, która ukazała najważniejsze informacje o szkole oraz wydarzenia z życia szkoły. Po części wstępnej grupy 6 – latków udały się wraz z pedagogiem szkolnym, w odwiedziny do swoich rówieśników z klas I a, III b oraz II a. Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały klasy i  znajdujące się w nich przedmioty, zasiadły w ławkach, zapoznały się z niezbędnym wyposażeniem ucznia. Panie nauczycielki opowiadały o swoich uczniach i sali. Uczniowie witali swoich gości śpiewem, rozmawiali o tym co się przedszkolakom w szkole podoba, czym różni się przedszkole od szkoły i czy chcą zostać uczniami? Po zakończonych spotkaniach przedszkolaki oglądały na korytarzach gazetki ścienne oraz szafki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po zwiedzeniu szkoły goście wyszli na boisko przed budynek szkoły, gdzie według wcześniej opracowanego i przekazanego wychowawcom harmonogramu udały się do sześciu  stanowisk w specjalnie  przygotowanej strefie rekreacyjno –sportowej. Wśród atrakcji znalazły się: dmuchana zjeżdżalnia, pokazy baniek gigantów, malowanie twarzy, konkurencje sportowe (wyścigi na nartach, w spodniach clowna, kręcenie talerzykami, przeciąganie liny, chodzenie na szczudłach) oraz zabawy z chustą animacyjną. Poszczególnie stanowiska obsługiwało pięciu  animatorów z Sursum Corda przy wsparciu piętnastu wolontariuszy z SCW ze Szkoły Podstawowej oraz pięciu wolontariuszy z SCW Gimnazjum. Najpierw bawiły się przedszkolaki, potem wolontariusze powitali uczniów klas I – III, a w dalszej kolejności uczniów klas IV – VI. Wszystkie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedszkolaków jak i uczniów. Każdy chciał mieć pomalowaną twarz, zrobić bańkę giganta, a także spróbować sił w konkurencjach sportowych. Atmosfera sprzyjała dobrej zabawie, było wesoło i ciekawie, pojawiły się także elementy zdrowej rywalizacji i relaksu. Pogoda dopisała, słońce uśmiechało się do małych i dużych uczestników „Festiwalu Aktywności”. Spragnieni uczestnicy mogli ugasić pragnienie przy punkcie z wodą, gdzie wolontariuszki ze szkoły podstawowej dbały o to, aby każdy mógł schłodzić się i uzupełnić ilość płynów w organizmie.

Na zakończenie „Festiwalu Aktywności” uczestnicy otrzymali wyjątkowe naklejki  z napisem: „Warto być aktywnym”.

 

O godzinie 12.30 wolontariusze po owocnej pracy mieli czas dla siebie, relaksowali się na dmuchańcu, malowali twarze. Zabawa była doskonała. Pozostało tylko posprzątanie. Przy  tylu zorganizowanych i chętnych do pracy wolontariuszach trwało to chwilę. Pozostały wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom „Festiwalu Aktywności”

                        za wspólną zabawę.

 

            Dziękujemy Stowarzyszeniu Sursum Corda

            za wsparcie Animatorów oraz udostępnienie sprzętu.

 

 

 

 

Tagi

GALERIA