Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła w dniu 7 czerwca 2017r. zorganizowało dla uczniów klas IV – VI z miejscowej Szkoły Podstawowej wycieczkę

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła w dniu 7 czerwca 2017r. zorganizowało dla uczniów klas IV – VI z miejscowej Szkoły Podstawowej wycieczkę.

Zadanie pn. „Sport to zdrowie, używki to wróg” mogło być podjęte dzięki wsparciu z budżetu gminy Podegrodzie w ramach ogłoszonego przez Gminę konkursu ofert i realizowane było we współpracy z Dyrekcją i wychowawcami miejscowej Szkoły Podstawowej.

Wycieczka miała na celu zachęcić do atrakcyjnego, aktywnego spędzania wakacji z dala od różnego rodzaju używek, przypadków mających negatywny wpływ na zachowanie dzieci.

Zaraz po godzinie 7-mej wypełniony, wesoły autobus wyruszył w długą trasę podczas, której wspaniały Przewodnik ks. Piotr bardzo skrupulatnie omawiał otaczające nas piękno przyrody i nie tylko, bo był też czas na różne konkursy m.in. związane z przyrodą i miejscami przez które przejeżdżaliśmy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiedza uczniów była imponująca.

Pierwszym przystankiem był SKANSEN – ZAGRODA w Markowej, gdzie znajduje się kompleks chałup i budynków gospodarczych nawiązujących do tradycji z końca XIX wieku, charakterystyczny dla tego regionu. Uczniowie najbardziej zainteresowani byli żarnami, przy których ustawiła się kolejka do mielenia zboża, wiatrakiem wietrznym o konstrukcji słupowo-szkieletowej, kuźnią, muzeum pożarnictwa, galerią pod strzechą, przedstawiającą życie mieszkańców wsi Markowa, ich pracę i działalność.

Chwilą zadumy był pomnik oraz fotografie przedstawiające rodzinę Ulmów, która została zamordowana wraz z ukrywanymi żydami podczas niemieckiej okupacji .

Plac zabaw przy zagrodzie też nie został pominięty, krótko ale intensywnie poćwiczono i jazda dalej do ŁAŃCUTA, gdzie zwiedzano Muzeum - Zamek, jeden z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce i o najwyższej klasie światowej. Znakomite wnętrza mieszkalne, interesujące kolekcje powozów konnych oraz zespół budynków, park, oranżeria, stajnia, wozownia, ogród różany i storczykarnia.

Po krótkim odpoczynku dzieci otrzymały posiłek, który im smakował, bo w mig wszystko zostało zjedzone. Następnym przystankiem był Wojnicz gdzie zaspokajały swoje zachcianki smakowe.
Zmęczone, szczęśliwe i zachwycone jak określiły atrakcyjną wycieczką po 12 godzinach wróciły do domu.

Uczestnicy, Rodzice, Wychowawcy i Organizatorzy dziękują Pani mgr Małgorzacie Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie za dofinansowanie wyjazdu uczniom.

Tagi

GALERIA