Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Podegrodzie

Po raz kolejny Gmina Podegrodzie i Powiat Nowosądecki zawarli umowę dotyczącą wspólnej realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest na obszarze Powiatu Nowosądeckiego” w 2017 roku.

Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 r.

Na realizację umowy przeznaczone zostały środki z budżetu Gminy Podegrodzie
w wysokości 50% i z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 50%.

W celu wykonania umowy przewiduje się pomoc dla mieszkańców Gminy Podegrodzie
w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie polega na pokryciu kosztów: załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy Gminy Podegrodzie zainteresowani bezpłatnym wywozem wytworów zawierających azbest powinni złożyć stosowny wniosek w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu według wzoru zamieszczonego poniżej.

Ponadto informujemy, iż dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z demontażem pokrycia dachowego, zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych i elewacji. Rozmontowania należy dokonać we własnym zakresie tzn. zdjęcia zadaszenia wykonanego
z wyrobów zawierających azbest powinna dokonać specjalistyczna firma.

 

Azbest – krótka informacja na temat materiału

Azbest – należy do grupy uwodnionych krzemianów. Chociaż znany był ludzkości od tysięcy lat, to jego masowe wykorzystywanie w przemyśle nastąpiło w latach 60-tych XX w. Wysokie zapotrzebowanie na produkty wytworzone z tego materiału wynikało z jego wyjątkowych właściwości. Charakteryzował się niezwykłą odpornością na ogień oraz dźwiękochłonnością. Używany był do produkcji ok. 3 000 różnych wyrobów, a przede wszystkim służył on do produkcji wyrobów budowlanych, w szczególności płyt dachowych.

Jednakże wszystkie te zalety azbestu tracą na znaczeniu, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego szkodliwość. Chorobotwórcze działanie tego krzemianu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Może on wywoływać raka płuc, raka oskrzeli, międzybłoniaka czy pylicę azbestową. W związku z tym, mając na uwadze zdrowie obywateli polskich, w 1997 roku zakazano wprowadzania wyrobów zawierających azbest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

wniosek_azbest.pdf

Tagi