Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie

Działając na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz § 25, pkt. 2 Statutu Gminy Podegrodzie zwołuję i zapraszam do wzięcia udziału w sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podegrodzie na lata 2017-2023.
  3. Zakończenie sesji.

                                                                                    

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Gminy Podegrodzie

                                                                                        (-) mgr Dariusz Kowalczyk

Tagi