Zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych

Uwaga !!!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2017 r. nastąpi zmiana

indywidualnych numerów rachunków bankowych.

Zmiany dotyczą opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków realizowanych poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu.

Tagi